Digitální dvojče organizace


Když se řekne dvojče, každý z nás si představí dvě identické postavy, stejně oblečené, se stejnou mimikou a řečí těla. Někteří lidé dokonce věří v tajemné pouto dvojčat. Věří, že pokud se něco přihodí jednomu, druhý o tom bude vědět, i když je zrovna tisíce kilometrů daleko.
To, co v případě dvojčat zůstává nepodložené, se stává skutečností v případě digitálního dvojčete organizace. Proto na seznamu společnosti Gartner patří mezi deset nejdůležitějších strategických technologií. Tato technologie odpovídá na věčnou otázku manažerů: Jak dosáhnout maximální efektivity?

Co vlastně digitální dvojče je?

Je to kompletní virtuální model. Živí se daty, které společnost každý den produkuje. Miliony jedniček a nul kolují v jeho krevním oběhu. Rychle a přehledně odhaluje výrobní i nevýrobní procesy a všechny dostupné informace o produktech a službách. Každý pracovník má možnost nahlížet na tyto data jedinečným způsobem.
Umožňuje zaměřit se na jednotlivé funkční celky společnosti, analyzovat je a hledat možnosti pro optimalizace. Mezi základní funkce digitálního dvojčete pak patří:
  • procesní výkonová a dopadová analýza,
  • detekce nesouladů se standardizovaným procesem,
  • nástroje usnadňující automatizaci,
  • predikce zatížení procesů.
Nejedná se o žádnou statickou kopii. Tím, jak se společnost vyvíjí a generuje nová data, vyvíjí se i její dvojče. Vše je dostupné a přehledné v reálném čase. Doba manuálního sestavování reportu je u konce.

Digitální dvojče je úplnou novinkou

Naše praxe ukazuje, že výrobní společnosti se často snaží optimalizovat výrobu do posledního detailu. Na tomto poli jsou mnozí z nich opravdu nepřekonatelní mistři. Ve výrobním světě dokonce digitální dvojče není žádnou novinkou. Již přes deset let, se používá v továrnách k detekci fyzických problémů a predikci jejich dopadů. Jedná se o jednu z reakcí na nástup internetu věcí (IoT).
Zapomíná se ovšem na procesy, které výrobě předcházejí a nebo ji následují. V nevýrobním světě jsou stále velké rezervy. A přitom řada kancelářských pracovníků často tráví svůj čas vykonáváním repetitivních činností, jež by stály za automatizaci. Jejich přetěžování často stojí za nespokojeností zaměstnanců a vysokými provozními náklady.
Za firmou se pak schovává jedno velké zamotané klubko procesů. Stává se, že pravá ruka neví, co dělá levá. Procesy jednotlivých oddělení na sebe nenavazují a obsahují spoustu úzkých hrdel. Na denním pořádku jsou nejrůznější spory a řešení následků procesních problémů. K rozmotání tohoto klubka může pomoci process mining. Jedná se o disciplínu datové vědy, kdy se z logů událostí provádí rekonstrukce reálných procesů. A jsou to právě nejrůznější systémy na správu firmy, které generují spoustu logů každý den. Ty mohou sloužit k pochopení toho, jak lidé ve společnosti vlastně pracují.

Vzestup digitálních dvojčat

Stejně jako si umělá inteligence, strojové učení a datová věda nacházejí svou cestu do nejrůznějších systému, které společnosti využívají, rozšiřuje se i povědomí o digitálním dvojčeti společnosti. Je to dvojče, které ke svému životu využívá právě tyto technologie. Jedná se o jasný trend, který je akcelerovaný společnostmi ženoucími se za maximální efektivitou. Společnost Gartner předpovídá, že v roce 2020 bude 50% společností využívat služeb svého digitálního dvojčete.

Zjistěte víc o QuickTwin!